Åpning av senteret og coronavirus

Tiltak for forsterket smittevern

Alle medlemmer er ansvarlig for å vaske av utstyr de benytter med desinfeksjonsmiddel.

• Kunder og ansatte som har symptomer på Covid-19 må holde seg hjemme • Kunder og ansatte skal gjennomføre håndvask/ hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, men som et minimum ved ankomst og før de forlater sentret

• Unngå trengsel ved apparater, fellesarealer osv.

• Alle ansatte og kunder skal holde en avstand på minst 1 meter til enhver tid. Under trening med lav intensitet, som for eksempel styrketrening og uttøying skal ansatte og kunder holde en avstand på minst 1 meter. Ved trening med høy intensitet, som for eksempel spinning eller kondisjonstrening skal avstandskravet økes til minst 2 meter. Avstanden må kunne holdes under hele aktiviteten.

• Hyppig renhold av alle kontaktflater som er hyppig brukt – særlig fokus på vask av felles utstyr, garderober, toaletter • Godt renhold av senteret.

Mer informasjon på Folkehelsedirektoratet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Bli medlem

HIT IT TRENINGSSENTER

Finn medlemskapet som passer for deg!

Bli medlem